Müştərilərimiz

StarKim müntəzəm olaraq davamlı müştəriləri üçün sənaye boyaları- Masterbach, su və solvent bazlı çap boyaların, eletrostatik toz boyaların sifarişlərini limit problemi olmadan həyata keçirir.