Masterbatch nədir?

Müxtəlif rəng və xüsusiyyətlərdə, 25 kq orijinal qablaşdırmada olan, Yapraksan markalı masterbach boyalar sonsuz rəng variantlarına malikdirlər. Masterbatch təsirli piqment sıxlığını və keyfiyyətini təmin edən boyadır. Masterbatch boya məhsullarında piqment nisbəti, material keyfiyyəti ən üstün xüsusiyyətdir. Masterbatch sözü "master mix" deməkdir, ümumiyyətlə "ərimə və formalaşma mərhələsində plastik xammala əlavə olunan dənəvər formalı boya" deməkdir.

 • Qara masterbatchlar- şəffaf qara və digər çalarlardır.
 • Bəyaz masterbatch- süd ağ, buz ağ və digər çalarlar.
 • Rəngarəng masterbatchlar- sarı, qırmızı, yaşıl, mavi, bütün digər aralıq rənglər və bütün çalarlar ola bilər.
 • Qatqılı masterbatch- rəngin qaytarılmasını asanlaşdıran təmizləyici əlavələrdir. Bunlar antioksidanlar, UV, yanmazlıq, şüşə lif, istilik stabilizatoru, slip, antiblok, antistatik və s.

 Masterbatch ilə hansı məhsulları rəngləmək olar?

 • Torba və böyük paketlər
 • Təhlükəsiz istehlak məhsulları (ağ - qarışıq məhsullar)
 • Bidonlar
 • Elektrik malları
 • PVC
 • Daşıma səbətləri
 • Qida paketləri
 • Turbalar
 • kablolar

 Qara masterbatchlar:

Qara karbonlu masterbatchlarımız- mükəmməl dağılır, tutqun və parlaqdır, yüksək temperatura davamlı və qənaətcildir. 25% - dən 50% - ə qədər fərqli karbon nisbətləri olan məhsullarımız qeyri-şəffaf və şəffaflığa malikdir.

Kifayət qədər gücə malik olan granulalar, karbon qara və baza qatranının bir-birinə yaxşı qarışmasına imkan verir. İstifadə olunan masterbachın qara növü rəng paylanmasına da təsir göstərir. Karbon qara hissəciklər nə qədər kiçik olsa, dağılma bir o qədər çətinləşir. Qara masterbatchın keyfiyyətini təyin edən ikinci amil onun əhatə dairəsidir. Masterbatch rəngləmə üçün müxtəlif növ karbon qarışıqları mövcuddur.

 İstifadə yerləri:

 • Boru
 • Elektrik malları
 • Daşıma səbətləri
 • Maşınlar
 • Poliletil torbalar
 • Kozmetik
 • Mətbəx əşyaları
 • Oyuncaqlar
 • Pramosyon məhsulları
 • Hər cür məişət malları

 

Beyaz masterbatchlar:

TiO2 (titan) nisbəti yüksək olan ağ masterbatchlarımız- yüksək əhatə, yüksək ağardıcı, yüksək temperatur müqavimətinə malikdir. Fərqli titan nisbətləri 40% - dən 70% - ə qədər olan məhsullarımız süd və buz ağ rəngləridir.

Ağ masterbatch xüsusi funksiyalarının olub-olmamasından asılı olaraq normal masterbatch və funksional masterbatcha bölünə bilər. Ümumi master dəsti plastik məhsulların rənglənməsini təmin edə bilər. Rənglənən plastik məhsul antistatik, eskirən, köpüklənən, antibakterial, mat və alov gecikdirici kimi bir və ya daha çox funksiya və xüsusiyyətə malikdir.

 İstifadə yerləri:

 • Bəyaz və ev əşyaları
 • Elektrik malları
 • Maşınlar
 • Borular
 • PVC

Rəngli masterbatchlar:

Yüksək piqment ustalarımız- mükəmməl dağılmış, yüksək temperatura, yüksək işığa davamlı və parlaqdır. Fərqli piqment nisbətləri olan məhsullarımız, həmçinin flüoresan və inci effektləri daxil olma bilər. Piqmentlər həmçinin üzvi piqmentlərə və qeyri-üzvi piqmentlərə bölünür

Piqment bərabər paylanır və artıq yığılmır. Dağılan agentin ərimə nöqtəsi qatrandan daha aşağı olmalıdır, qatranla yaxşı uyğunlaşmalı və piqmentlə yaxşı bir əlaqəyə sahib olmalıdır. Ən çox istifadə olunan dispersanlardır. Xüsusi rəngli masterbachlar tez-tez daşıyıcı qatran ilə eyni qatranı seçib, ikisi arasındakı uyğunluq ən yaxşısı, ancaq daşıyıcının axıcılığı da nəzərə alınmalıdır.

Rəngli masterbatch növləri:

 • Mavi Masterbatch
 • Yaşıl Masterbatch
 • Sarı Masterbatch
 • Qırmızı Masterbach
 • Çəhrayı Masterbach
 • Bənövşəyi Masterbach
 • Narıncı Masterbach
 • Qızıl Masterbach
 • Gümüş Masterbach və s.

İstifadə yerləri:

 • Ev əşyaları
 • Oyuncaqlar
 • Maşınlar
 • Borular

Qatqılı masterbatchlar:

TiO2 (titan) nisbəti yüksək olan ağ masterbatchlarımız; Yüksək əhatə, yüksək ağardıcı, yüksək temperatur müqaviməti və yüksək temperatur müqavimətinə malikdir

Rəngli masterbatch növləri:

 • Slip- Film səthlərinin bir-birinə və metal səthlərə yapışmasının qarşısını alaraq sürüşmə effekti verir.
 • Antiblok- Filmin istehsalı zamanı tıxanmanın qarşısını alır və bir qədər dəyişkən təsir göstərir.
 • Antistatik- Plastik məhsulda statik elektrik meydana gəlməsinin qarşısını alaraq, elektrikləşdirmə nəticəsində yaranan toz və xarici maddələrin məhsula çəkilməsinin qarşısını alır.
 • UV- Zamanla UV şüalarına məruz qalan plastik materialların qarşısını alaraq istifadə müddətini uzadır.
 • İy götürən- Bu masterbachlar- İkinci dəfə istifadə olunan məhsulların yenidən istehsalında məhsullardan gələn iylərin qarşısını almaq üçün istifadə olunan masterbachlardır.Bu masterbachlara vanilin, çiyələk, limon və s. ətirləri aiddir.